New Zealand là một hòn đảo tại Tây Nam Pacific Ocean, gồm 2 đảo chính: đảo Bắc và đảo Nam.

 Tham khảo:

 1. Lịch sử New Zealand
 2. Chính trị New Zealand
 3. Quốc phòng New Zealand
 4. Môi trường thiên nhiên New Zealand
 5. Địa lý New_Zealand
 6. Khí hậu New_Zealand
 7. Sinh thái đa dạng tại New Zealand
 8. Kinh tế New_Zealand
 9. Ngôn ngữ tại New_Zealand
 10. Nến giáo dục New_Zealand
 11. Tôn giáo tại New_Zealand
 12. Nghệ thuật  New_Zealand
 13. Văn hóa New_Zealand
 14. Văn học New_Zealand
 15. Thể thao New_Zealand
 16. Nền âm nhạc New_Zealand

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết :)

Did you like this? Share it: