Xem: Danh sách các trường đại học New Zealand

Có 8 trường đai học công lập đào tạo bậc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và có nhiều trường Polytechnics, cao đẳng tư thục khác đào tạo bậc học cử nhân, thạc sỹ- chủ yếu là thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Học sinh học tại NZ có bằng tốt nghiệp phổ thông – NCEA- có thể học thẳng vào năm thứ nhất của đại học.

Các học sinh quốc tế mà hệ thông trường phổ thông không tương thích với chương trình phổ thông 13 năm của NZ sẽ phải học dự bị đại học trước khi vào đại học.

Thông thường, bậc cử nhân- bachelor’s degree – kéo dài 3 năm (trừ một số ngành học như y, dược, cơ khí…) và trong nhiều trường hợp, nếu học thêm 1 năm nữa (đối với học sinh xuất sắc) là đạt bằng cử nhân danh dự – Honours degree.

Bậc thạc sỹ tại NZ thường kéo dài 2 năm với sinh viên đã có bằng cử nhân và 1 năm với sinh viên đa có bằng cử nhân danh dự.

Tiến sỹ – doctoral degree – là bậc học cao nhất và thường kéo dài 5 năm với sinh viên có bằng cử nhân và 3 năm với sinh viên có bằng thạc sỹ

1. Các trường đại học công lập (08 trường)

Tên trường

Cơ sở đào tạo chính

Thành lập năm

Auckland University of Technology

CBD, Auckland

2000i

Lincoln University

Lincoln

1878

Massey University

Palmerston North

1927

University of Auckland

CBD, Auckland

1883

University of Canterbury

Christchurch

1873

University of Otago

Dunedin

1869

University of Waikato

Hamilton

1964

Victoria University of Wellington

Wellington

1897

 

2. Thứ hạng các trường đại học NZ trên thế giới

Theo QS World University Rankings

Trường

2010

2011

2012

Massey University 302 329 308
University of Auckland 68 82 83
University of Canterbury 189 212 221
University of Otago 135 130 133
University of Waikato 316 357 374
Victoria University of Wellington 225 237 237
Auckland University of Technology [3] - - 500

 

Tham khảo:

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết :)

Did you like this? Share it: